Audyt Bezpieczeństwa Informacji Sp. z o.o. to innowacyjne połączenie, wydawało by się, skrajnie różnych dziedzin wiedzy i nauki. Prawo, informatyka i zarządzanie, bo o nich mowa, to wartości jakie wnieśli do Spółki jej wspólnicy. Każdy ze wspólników reprezentuje właściwą sobie dziedzinę. Dzięki temu połączenia jesteśmy w stanie kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo obrotu informacji, administrację danymi osobowymi i systemami informatycznymi w Państwa firmie. Pomagamy także w bieżącej obsłudze prawnej i informatycznej naszych Klientów.

Audyt bezpieczeństwa informacji

  • ma na celu weryfikację i opisanie poziomu zabezpieczeń obecnie funkcjonujących w przedsiębiorstwie
  • efektem jest raport stanu faktycznego, lista niezgodności z wymogami prawnymi oraz zalecenia niezbędnych zmian, zarówno technicznych jak i organizacyjnych

Wdrożenie Systemu Bezpieczeństwa Informacji

  • polega na realizacji zaleceń audytu; między innymi przygotowanie wymaganej prawem dokumentacji łącznie z procedurami wewnętrznymi i umowami z podmiotami zewnętrznymi na przetwarzanie danych, rekomendacji zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, szkolenie personelu, zgłoszenie wniosków do GIODO
  •  efektem jest osiągnięcie spełnienia określonych prawem warunków oraz uzyskanie ładu i bezpieczeństwa techniczno-organizacyjnego dotyczącego przetwarzania informacji

Przejęcie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji

  • przejęcie odpowiedzialności za ciągłe utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa wynikające z wdrożonego Systemu Bezpieczeństwa Informacji
  • w efekcie którego kierownictwo przedsiębiorstwa będzie miało zapewnione wsparcie audytorów,  cyklicznie przeprowadzane szkolenia pracownicze, sprawdzenia (audyty) wewnętrzne oraz obsługę ewentualnych incydentów